Методична робота у закладі   будується  на основі державних документів про освіту,педагогічних досліджень, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи Сумського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вона направлена на розв’язання таких завдань :

·       Вивчення і використання в практиці сучасних досягнень психолого – педагогічної науки;

·       Впровадження інноваційних технологій;

·       Розробка науково- методичного забезпечення;

·       Вдосконалення компетентності кожного педагога;

    Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють  росту фахової майстерності педагогів. Педагогічним працівникам надається методична допомога  під час колективного перегляду освітнього процесу, підготовки до  проведення педагогічних рад, семінарів, практикумів, майстер- класів, тренінгів та інших форм роботи . Під час проведення різних форм методичної роботи використовуємо інтерактивні методи роботи з педагогами : дискусії, диспути, рольові ігри.

Серед основних джерел інформаційного забезпечення закладу є : методична, психолого – педагогічна, дитяча  література , фахові журнали : «Практика управління дошкільним закладом», "Вихователь – методист», «Музичний керівник», "Медична сестра», "Дошкільне виховання» з додатками.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад ставить перед собою завдання на 2018/2019 н.р. :

§  забезпечення оптимальних умов для формування у дітей навичок економічно, соціально- доцільної поведінки дошкільнят у контексті сталого розвитку;

§  продовжувати формувати основи національно - патріотичного виховання дітей дошкільного віку шляхом музейної педагогіки;

§  забезпечення особистісно орієнтовного підходу та організації корекційно-розвивальної роботи з особливими потребами;

§ спрмування роботи педагогічного колективу на підвищення ціннісного ставлення та вияву інтересу до художньо-продуктивної компетенції дошкільників;